PRISJEGERNE FORSVANT – HVA NÅ?

06. november 2020 Siste innlegg
share

“Prisjeger”: En ansatt i dagligvarebransjen som jobber med å sjekke konkurrentenes priser. Slike ansatte finnes hos alle de store aktørene i Norge. På grunn av “prisjegerne” har butikkjedene hatt full oversikt over hverandres priser – til enhver tid.

Konsekvensen av denne frie flyten av prisinformasjon har vært tydelig – dagligvareprisene er i dag tilnærmet identiske hos de største aktørene. Senest denne uken avdekket vi en samlet prisforskjell mellom Kiwi, Rema og Extra på kr. 5,-. FEM KRONER! Og da testet vi 40 produkter.

Et dagligvaremarked uten konkurranse er ikke bare kjedelig – det er ulovlig:

Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt…, jfr Konkurranselovens § 10.

I dagens digitale virkelighet kan prisene endres på alle varer i Norge i løpet av noen få sekunder. Dette betyr at prisen på varene i butikken kan endre seg fra du går inn døren til du betaler i kassen. Dersom en butikkjede setter ned prisene vil konkurrentene kunne gjøre det samme straks prisnedgangen (eller prisøkningen) er registrert av en prisjeger.

For deg som kunde har konsekvensen blitt at prisene fremstår som “samordnet” – for å bruke lovteksten.

Vi i enhver.no har, i likhet med Konkurransetilsynet, vært kritiske til konsekvensene av denne prisutvekslingen. Dersom det foregår en aktiv priskonkurranse – som kjedene hardnakket påstår i sin markedsføring – så brytes likevel prinsippene i Konkurranselovgivingen så lenge prisene som møter oss i butikken er identiske.

Det er ikke relevant for problemstillingen om vi kaller det for “prisutveksling” eller “samordning” så lenge informasjonsutvekslingen har som konsekvens at den hindrer en synlig konkurranse.

Prinsippet om frie priser må forutsette at priskonkurransen er synlig for kundene.

En eller flere av kjedene har brukt informasjonen fra prisjegerne til å samordne sine priser i stedet for å konkurrere på pris. Slik er fakta – uke etter uke – og vi har alle tallene. Lovmessigheten av en slik praksis er i beste fall i ytterkant av gråsonen.

Ukens store nyhet er at Norgesgruppen har sagt opp bransjeavtalen som tillater bruk av prisjegere. Hipp, hipp, hurra! Det var på høy tid.

Men hvorfor gjør Norges største dagligvareaktør dette akkurat nå?

For det første har bransjen hatt Konkurransetilsynet på nakken i en lang periode. Tilsynet er, naturlig nok, ikke begeistret for den manglende konkurransen. Samtidig har politikerne på Stortinget nylig behandlet saken i Stortingsmelding nr. 27: Daglegvare og konkurranse.

Pressen har vært middels interessert i problemstillingen, men det murrer litt der også.

De viktigste elementene tror vi er følgende:

I 2021 etableres et eget Dagligvaretilsyn hvis eneste oppgave er å forfølge bransjen med loven i hånd. Prisjegerne hadde ganske sikkert vært en av de prioriterte oppgavene for tilsynet.

Det har med andre ord begynt å bli litt varmt under føttene til kjedene.

Men tungen på vektskålen må etter vårt syn ha vært at det tilsynelatende fraværet av konkurranse også irriterer kjedene selv. Spesielt den eller de kjedene som virkelig senker prisene sine, for deretter å oppleve at konkurrerende kjeder umiddelbart følger etter med “samordnede” priser på de samme varene.

Det frustrerer dem grenseløst å se at kostbare reklamekampanjer er irrelevante straks kampanjen blir lansert. De nye lave prisene deres er for lengst på plass i hyllene til konkurrentene…

For noen uker siden startet vi et prosjekt for å finne ut om noen av kjedene faktisk forsøker å senke prisnivået på mat i Norge. Vi løp fra butikk til butikk flere ganger hver dag, for om mulig komme prisjegerne i forkjøpet, og dermed avsløre en usynlig konkurranse. Resultatet av denne undersøkelsen kommer neste uke.

Ukens nyhet om at kjedenes egne prisjegere er “out of business” gjør at den usynlige interne konkurransen forsvinner, og vil åpne for at våre uavhengige pristester avdekker hvilken butikkjede som gir mest for pengene.

Vi tar helg med et håp om at tiden med identiske priser er forbi og vi ønsker fri priskonkurranse velkommen tilbake!