I SNITT ER PRISSPENNET OVER 30 KR PÅ GILDE KARBONADER

14. april 2021 Siste innlegg
share

Prisavstanden fra topp til bunn på Gilde sine karbonader er i snitt over 30 kroner mellom dyreste og rimeligste kjede.

Det som er spennende med prisene på Gilde karbonadene i 1. kvartal 2021, er selvsagt prisspennet, men kanskje mest av alt at snittet på kjedenes pris på Gilde karbonadene kun varierer med 7 kroner.

Det vil si at når den svinger ned i pris et sted, svinger den opp et annet sted. Se under for de registrerte prisene på Gilde karbonadene i 1. kvartal.

Hva betyr dette? Er det tilfeldig, eller har bransjen en eller annen algoritme som sørger for ønsket driftsmargin på varesalget til kjedene sett under ett? Det er sikkert tilfeldig, men uansett er det nok en bekreftelse på at kuttene som hele tiden flagges – har lite med priskonkurransen å gjøre. Det handler mye mer om at de legger seg på høye marginer, og flagger senkning ut i fra det.