Hvorfor handler vi?

10. February 2015 Forbruker
share

Nr 1 Grunnleggende behov, og da gjerne mat og drikke.

Nr 2 Bekvemmelighet

Du trenger noe og handler gjerne på enkleste og raskeste måte. For eksempel fyller du bensin når du kjører forbi en bensinstasjon fordi du har friskt i minnet forrige gang du kjørte bilen tom for bensin. Eller det kan være noe du kjøper for å øke komforten eller effektiviteten.

Nr 3 Erstatning

Iblant bytter man ut eldre ting, et eksempel kan være når man går fra vcr spiller til dvd.

Nr 4 Knapphet

Om man samler på noe, gamle antikviteter eller lignende, kan driveren være at man er redd for at de vil forsvinne i fremtiden, og at et kjøp nå vil være en god investering.

Nr 5 Prestisje

Kjøp for egen berikelse eller andre selvrelaterte grunner.

Nr 6 Emosjonelt vakuum

Dette kan være kjøp for å erstatte ting du ikke har eller kommer til å få.

Nr 7 Lavere priser

Noe du i fortiden har ønsket, og som du nå ser til en lavere pris. Kanskje en stor tv som du nå har funnet en gunstig pris på.

Nr 8 Et varp

Når du oppfatter prisen som altfor lav i forhold produktets kvalitet, at du får en stor merverdi i forhold til kosten.

Nr 9 Merkegjenkjennelse

Når du handler i produktkategori som du ikke er kjent med, f.eks bleier for en venn, velger du kanskje de bleiene hvor merket gir en gjenkjennelse.

Nr 10 Kjepphest eller innovasjon

Alle vil ha det siste eller største (iPhone mania).

Nr 11 Obligatoriske kjøp

Skolebøker, uniform og lignende kan være eksempler på denne typen kjøp.

Nr 12 Å vise seg frem

Iblant gjør man kjøp for å imponere eller gjøre seg mer attraktiv for det motsatte kjønn. Da er det gjerne snakk om å handle noe som er større eller bedre enn det andre har for å møte en viss standard av sosial status.

Nr 13 Nisje identitet

Noe som hjelper det å knytte en tettere forbindelse til en kultur, religion eller annen tilhørighet.

Nr 14 Gruppepress

Tenk tilbake på tenårene.

Nr 15 Bedre selvfølelsen

Folk føler seg bedre ved å gi noe til andre, spesielt hvis man er lovet noe i retur. Og kjøpe for å hjelpe andre havner i denne kategorien.

Nr 16 Gjensidighet eller skyld

Dette skjer som regel ved at en bekjent eller lignende kjøper en gave, kanskje litt uventet, og det blir din tur til å gjengjelde gaven ved neste korsvei.

Nr 17 Empati

Det er når vi kjøper av en på grunn av at man bryr seg om vedkommende, selv om man anser det for å være et dårlig kjøp.

Nr 18 Avhengighet

Dette er utenfor normal menneskelig adferd, men manglende svar på grunnen for kjøpet kan være en pekepinn.

Nr 19 Frykt

Forhåpentligvis er det ikke dette som utløser de fleste kjøpsbeslutningene, men at våpen er blitt kjøpt med bakgrunn i det, er det vel neppe noen tvil om.

Nr 20 Overbærenhet

Hvem fortjener ikke litt luksus iblant, så lenge du har råd til det?