Er det huller i matbørsen til VG?

23. October 2014 Forbruker
share

Vi i enhver.no logger like varer hos butikkjedene. I VG sin test er kaffe, egg og taco-produkter av ulikt merke og kan ikke sammenlignes. Til eksempel kan vi nevne 12 pakning med egg. Der logger enhver.no large-/frokostegg som kommer fra frittgående høner og vi tviler sterkt på at eggene til Prix var særlig frittgående i uke 42. I tillegg blir det feil å sammenligne Ali, Friele og Coop Gul kaffe. Det blir det samme som å sammenligne Jolly cola med Coca Cola.

Når det gjelder VG sitt estimat for årlig besparelse, er vi usikre på hva de legger til grunn. Og la det være tuftet på innhenting av prisene i en uke, blir litt som å dra ut på fisketur en ettermiddag og deretter si noe om fiskebestanden i fjorden.

Vi har logget 75 varer hver uke i hele 2013, og om statistikken holder tritt vil det mellom den billigste og dyreste butikken være en besparelse på ca 14 350,-. Hittil iår har Remakunder kontra Coop Megakunder spart 11 865,- kroner for nøyaktig de samme varene. Vi kan til eksempel nevne at på Grandiosa Hjemmelaget, hvor Coop Prix kom best ut i prissammenligningen til VG, er det Rema som har den klart billigste prisen hittil i år. Se tabellen nedenfor:

Totalprisen for Grandiosa hjemmelaget etter ukentlige kjøp pr uke 42.

Butikk Pris Dyrere enn
Rema 4199,90
Obs 4454,42 254,52
Kiwi 4554,70 354,80
Prix 4577,70 377,80
Rimi 4591,80 391,90
Spar 4596,54 396,64
Meny 4868,00 668,10
Mega 4895,50 695,60

Enhver.no er av den oppfatning at for å kunne få et riktig bilde av de reelle forskjellene er man nødt til å logge prisene ukentlig.

Vi vil også påpeke at Prix aldri har vært billigst i våre ukentlige prissammenligninger, og at VG sin fremstilling i så måte er misvisende.