Avtalevilkår for bruk av enhver.no

1. OM ENHVER.NO

Velkommen til enhver.no, en forbrukerside som gir deg muligheten til å opprette din egen brukerkonto.

2. OM VILKÅRENE

Disse avtalevilkårene regulerer din bruk av tjenestene til enhver.no. Hvis du bruker tjenestene, anses du for å ha lest, forstått og samtykket til avtalevilkårene. Dette gjelder uavhengig av om du er registret som medlem eller ikke. Vilkårene gjelder for alle besøkende, registrerte brukere og andre som har tilgang til tjenesten.

Enhver.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldene brukervilkår.

3. TJENESTEBESKRIVELSE

Enhver.no tilbyr medlemmene muligheten til å opprette egne brukerkontoer.

Det gis også tilgang til å kommentere bilder og artikler samt delta på avstemminger og være del av et testpanel.

4. REGISTRERING OG MEDLEMSKAP

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å:

– Gi riktig brukerinformasjon,

– Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

Som medlem forplikter du deg til å

– Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre

– Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

– Følge brukervilkårene

5. SIKKERHET

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto.

6. INNHOLD

A. Innhold publisert av medlemmer

Enhver.no er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten.

Vi forbeholder seg retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på enhver.no, herunder brukerprofiler, kommentarer m.m. hvis vi finner grunn til å tro at det:

– strider mot norsk lov,

– ikke følger disse avtalevilkårene,

– kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,

– inneholder annonser,

– inneholder forstyrrende popups, popbacks eller liknende,

– inneholder annonser solgt av tredjepart på vegne av deg eller et nettverk du er en del av,

– bryter åndsverkloven,

– er gjort forsøk på å fjerne/skjule våre annonser/bannere.

– inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,

– inneholder trafikkteller fra TNS Gallup,

– foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

Enhver.no er en tjeneste som skal omhandle dagligvare og forbrukerrelaterte temaer. For å opprettholde kvaliteten på tjenesten forbeholder vi oss retten til å fjerne innhold og slette brukerprofiler som ikke er relevante for dette formål.

B. Tredjeparts innhold

Du er selv ansvarlig for at alt innhold som du legger ut, eller på annen måte gjør tilgjengelig på enhver.no, ikke bryter norsk lov eller innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter.

Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på enhver.no er lovlig. Vi ber derfor om at du viser forsiktighet når du gjør brukerinnhold tilgjengelig på siden.

Enhver.no forbeholder seg retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig, tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Divida AS eier og innehar alle immaterielle rettigheter til enhver.no

All bruk av enhver.no og/eller navn, varemerke, logo eller andre spesielle merkeelementer er kun tillatt med forutgående skriftlig avtale. Dette gjelder også bruk av all statistikk som publiseres på siden.

9. ENDRING AV OPPLYSNINGER OG BRUKERKONTO

Du kan til enhver tid endre din brukerkonto eller slette din profil ved å ta kontakt med enhver.no.

10. LEVERING AV TJENESTEN «SOM DEN ER»

Alt innhold er tilgjengelig “som den er” og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten, helt eller delvis.

11. ANSVARSBEGRENSNING

Enhver.no fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av din eller andres bruk av av denne nettsiden og tilknyttede tjenester.

Enhver.no tar forbehold om trykkfeil og lokale prisvariasjoner.

Enhver.no er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller publiserer. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi er bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.

Enhver.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Enhver.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

12. LOVVALG OG VERNETING

Disse vilkår er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister forbundet med disse avtalevilkårene eller Enhver.no skal bringes inn for Haugesund tingrett som eneste rette verneting.